„ИХБ Електрик“ АД (предишно наименование "Елпром ЗЕМ" АД) е глобален доставчик на хидро генератори, електродвигатели, комплексни доставки на електро-механично оборудване и услуги за водноелектрически централи, помпени станции и напоителни системи. Един от основателите на електроиндустрията и единственият производител на големи въртящи се електрически машини в България, компанията е Ваш надежден партньор в световен мащаб. Постоянно усъвършенстване, надеждност, иновативност, гъвкавост са малка част от нашата визия за успех.