ИХБ Електрик произведе най-големите български индукционни електродвигатели

16 Октомври 2015

През 2015 г. ИХБ Електрик АД разработи, произведе и достави на фирми от България и други страни от Балканския полуостров, група от трифазни индукционни (асинхронни) електродвигатели за високо напрежение с накъсосъединени и навити ротори.

Добави описание

Електродвигателите са за напрежение 6 и 6.3 kV и отдават полезна мощност при продължителен режим на работа до 6 MW. Степента на защита е IP 55 и IP 44, методите на охлаждане са IC 01, IC 511 и IC 611, а синхронните скорости на въртене от 500 до 1000 min-1. Масата на двигателите е до 15 тона.

Това са най-големите индукционни (асинхронни) електродвигатели, разработвани и произвеждани досега е България.

ИХБ Електрик АД, с предишно наименование Елпром ЗЕМ, е глобален доставчик на хидрогенератори, електродвигатели и свързаните с тях ремонтни дейности и услуги.