Два нови хидрогенератора, всеки с мощност 6.1 МVA, от Елпром ЗЕМ, започват работа в Индия

01 Ноември 2010

Съвместния проект между Елпром ЗЕМ, като изпълнител, и фирма KBL – Индия, като възложител, бе с предмет производство и доставка на 2 хидрогенератора за новостроящ ВЕЦ до Махаращра, щата Гоа. Проекта за построяването на новия ВЕЦ е с ключова роля за района, т.к. ще произвежда енергия от основния източник за питейна вода за района – р. Тилари.

Също така наше задължение бе супервизията по монтажа на хидрогенераторите на обектите. Едната машина бе монтирана и премина успешни тестове в края на 2009 година. В момента е част от енергийната мрежа на Индия.

Втория хидрогенератор е на етап монтаж. Предстоят финалните тестове, след което и той ще заработи пълноценно.

Двата хидрогенератора са изготвени в съответния срок и са със следните характеристики:

  • Номинална мощност Sn = 6.111 MVA
  • Номинално напрежение Un = 6.3 kV
  • Фактор на мощността cos φ = 0.85
  • Честота f =50 Hz
  • Номинална скорост на въртене n = 600 min-1