Елпром ЗЕМ АД реализира успешно рехабилитацията на ХГ 1 на ПАВЕЦ „Орфей”

01 Януари 2012

Елпром ЗЕМ АД успешно приключва рехабилитационните дейности по ХГ 1 на ПАВЕЦ Орфей и ХГ 1 на ВЕЦ Студен Кладенец по Договори с „Националната Електрическа Компания” ЕАД. При полагане на изолационното покритие бе използвана технология, разработена съвместно с компания която е един от световните лидери в производството на изолационни материали, с което ще се повиши ефективността на хидрогенераторите с над 10 %.

ПАВЕЦ „Орфей”

През месец Януари 2012 г. Елпром ЗЕМ АД успешно приключи и Изпълнението на доставките по проект Ал-Фалуджа, с възложител Министерството на Водните ресурси на Република Ирак.

По проекта бяха доставени 15 броя помпени агрегати за напояване, оборудвани с двигатели, производство на Елпром ЗЕМ АД, с мощност между 20 и 130 kW, контролно и електрическо оборудване и тръбопроводи. Значителна част от доставените компоненти и материали са също българско производство.

С успешното приключване на всички доставки по този проект, Елпром ЗЕМ АД стъпи отново на местния пазар след повече от 10 години и попада в белия списък на Република Ирак за коректни доставчици, което ще се отрази в бъдещите търговски отношения между дружеството и държавните структури на Република Ирак.

През 2011 година Елпром ЗЕМ АД отчита и ръст от 15% в поръчките за производството на нови ниско и високо волтови трифазни електродвигатели за местния пазар, региона и Близкия изток.