ИХБ Електрик достави активни части за ВЕЦ Тангарабалу, Индия

ИХБ Електрик АД съобщава за успешно приключване  на производството и доставката на активни части (статор и ротор) за два броя вертикални синхронни хидрогенератори.

Генераторите ще бъдат инсталирани във ВЕЦ Тангарабалу, Индия.

Машините са със следните технически параметри:

Тип на генератора: VSG 405/119-28

Мощност: 14559 kVA

Скорост на въртене: 214.2 min-1 (28 полюса)

Напрежение: 11000 V

Фактор на мощността: cosφ=0.85

Честота: 50 Hz

Добави описание     Добави описание

Добави описание     Добави описание

Добави описание