Окончателните пускови процедури на нов хидрогенератор в Канада

15 Март 2010

В началото на март 2010 г.бяха успешно завършени окончателните пускови процедури под супервизията на специалисти от Елпром ЗЕМ на хидрогенератор за новопостроен ВЕЦ в Британска Колумбия, Канада.

Генератора, проектиран и изработен от Елпром ЗЕМ, е със следните характеристики:

  • Мощност Sn = 12.25 MVA
  • Напрежение Un = 13.8 kV
  • Мощностен фактор cosφ = 0.90
  • Честота f = 60 Hz
  • Скорост n = 300 min-1

Още информация може да получите от сайта на собственика на обекта - Хидромакс.