Публична покана за избор на изпълнител по ОП "Развитие на човешките ресурси"

08 Юли 2014

ИХБ Електрик АД обявява публична покана за избор на изпълнител за извършване на "Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност" по проект ESF-2303-01-01024.