Успешно реализиран договор за доставка на оборудване за „Мини Марица – Изток“ ЕАД

15 Август 2012

В периода Юни-Август 2012 г., Елпром ЗЕМ, в консорциум с „ВИПОМ“ АД, успешно конструира, произведе и достави помпени агрегати и малогабаритна модулна комплексна разпределителна уредба (ММКРУ) по проект „Доставка на помпени агрегати за водоотливните съоръжения”, с Възложител „Мини Марица – Изток” ЕАД .

Съгласно обхвата на доставка на проекта бяха произведени 23 броя помпени агрегати и ММКРУ, оборудвани с високоволтови електродвигатели с мощност от 315 kW, производство на Елпром ЗЕМ АД.

Малогабаритната модулна комплексната разпределителна уредба (ММКРУ) беше специално конструирана и произведена за този проект. Като признание качеството на продукта и предназначението му, ММКРУ беше наградена със златен медал и диплом на Международния Технически Панаир Пловдив 2012 за отличителен продукт, произведен в България.

ММКРУ се отличава с конструкцията, като всички главни компоненти на устройството и основните компоненти на механизма са поместени в напълно затворен корпус. Така нормалната работа на системата не може да се повлияе от прах, влага и други фактори. Кабелните вход и изход, както и защитата на трансформатора са изпълнени с вакуумни прекъсвачи. Защитата на трансформатора има собствен променлив оперативен ток от насищащ се трансформатор.

За осигуряване на оперативно напрежение за дистанционно и телеуправление на ММКРУ 24VDC е изградена автономна система посредством фотоволтаичен панел, монтиран на покрива на ММКРУ и зареждащи се батерии.