Уведомление съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

18 Декември 2015

На 17.12.2015 г. влезе в сила договор за рехабилитация на синхронен хидрогенератор възлизащ на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три одитирани финансови години. Съгласно подписания договор крайният срок на изпълнение е месец февруари 2017 г.