Уведомление за смяна на Директора за връзки с инвеститорите

04 Ноември 2014

 
Считано от 31 октомври 2014 г., поради прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, Нася  Тодорова Александрова престава да бъде Директор за връзки с инвеститорите на дружеството. Посочените телефон и e-mail за контакт с досегашния директор престават да бъдат активни.
 
Считано от 03 ноември 2014 г., дружеството има нов Директор за връзки с инвеститорите, както следва:
 
Диана Василева Бояджиева
телефон за контакт: +359886005800;
e-mail: d.boyadzhieva@ihbelectric.com;
адрес за кореспонденция: гр. София п.к. 1271, бул. "Рожен" № 41.