Синхронни хидрогенератори до 100 MVA

Синхронни хидрогенертори до 100 MVA

Повече от 60 години ИХБ Електрик АД доставя генератори за водноелектрически централи в широк диапазон от скорости, вертикално и хоризонтално изпълнение за Францис, Каплан и Пелтон турбини. Към момента по целия свят работят нови и модернизирани генератори с инсталиран капацитет над 3 000 MVA.

Генераторите на ИХБ Електрик АД се отличават и характеризират със солиден дизайн, висока ефективност и дълъг експлоатационен живот. Това е възможно благодарение на натрупания опит и традиции, използваните модели и изчисления, използването на най-съвременните технологии, оптимизарания производствен процес, извършването на постоянен контрол и мониторинг на всеки един етап от прозиводството и използването на най-качествените материали. В процеса на производство и рехабилитация се използват доказаните изолационни системи Global VPI и Resin Rich.

За всеки проект нашите конструктори ще предложат индивидуално решение, което да отговори на особеностите на цялостния проект и най-вече да задоволи очакванията на клиента.  Всеки наш клиент получава технически обоснована препоръка за допълнителни аксесоари и оборудване, съобразени със спецификата и особеностите на всеки проект.

В резултат на постоянни проучвания и разработки и проведените електрически и динамични тестове и изпитания в лабораториите ни и в полеви условия клиентите ни получават цялостно техническо решение, събразено с последните тенденции в производството на хидрогенератори.

 

ИХБ Електрик АД разполага с технически капацитет за разработване и производство на синхронни хидрогенератори със следните обявени данни:

Приложениеза всички видове водни турбини
Мощност (kVA)100 - 100 000
Напрежение (V)380 - 19 500
Скорост (min-1)75 - 1 500
Честота (Hz)50 - 60
Клас на изолацияF - H
Степен на защитаIP23 - IP55
Лагериплъзгащи; търкалящи
 

СТАТОРНО ТЯЛО

Корпусът на хидрогенератора е заварена конструкция от валцована конструктивна стомана за големите габарити. Механичната устойчивост се постига с използване на напречни и надлъжни ребра, които оформят канали за отвеждане на охлаждащия въздух. Заварките се изпълняват от висококвалифицирани специалисти, със съвременна техника и по най-добрите технологии,  като качеството им се контролира със специализирана ултразвукова и ренгенова апаратура. В определени случай след изпълнение на заваръчните дейности се прилага отвръщане или вибриране на  корпуса за премахване на остатъчните механични напрежения. Механичната обработка на базовите повърхнини се извършва на каруселни стругове и борверги с възможности да обработват корпуси на въртящи се електрически машини  с мощност до 250 MVA. Статорният магнитопровод се монтира към корпуса с помощта на направляващи греди с лястовича опашка и притягащи шпилки. За малките габарити се използват тела от чугунени отливки.

 

СТАТОРЕН МАГНИТОПРОВОД     

Статорният магнитопровод се набира от сегменти, щанцовани или изработени чрез лазерно рязане, от висококачествена електротехническа стомана с ниски специфични загуби и висока магнитна проницаемост. Заводът разполага с висококачествени машини за двустранно лаково покритие с дебелина от 0.004 до 0.02 μм, което позволява да се постигне добро запълване със стомана на статорния пакет при гарантирана добра изолация между сегментите. Използваната технология за набиране на статорния магнитопровод позволява да се постигне висока точност на геометричните размери и гарантирани магнитни свойства.  Готовия магнитопровод се преоверява за зони с локални прегрявания, чрез термо визия, контрол на цилиндричност на вътрешната повърхнина чрез лазер теракер.

 

ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Статорната намотка, в зависимост от мощността на електрическата машина, се изпълнява на секции или стерженов тип. Заводът разполага с оборудване и технология за изпълнение на корпусната изолация с клас на топлоустойчивост F и H. Изолационните системи се изработват на технологични линнни за хидро-вакуумно опресоване или за Global VPI за напрежение на хидрогенератора и други В.Е.М. до 20 kV.

Фирмата има доказано собствено Know-how видно от регистрираните патенти N65201-2007. "Resin Rich" изолационна система се прилага при големи габарити за производство на намотки за ВН от стерженов тип. Консолидацията на изолационната лента се извършва в дълбок вакуум по технологията "хидро-вакуумно опресоване" (ХВО). ВПИ технологията се  използва за средни и малки габарити на електрически машини. В двете технологии се използват специални изолационни ленти, доставени от водещи световни производители. Използва се машинно нанасяне на главна изолация в активната част и челата на секцията. Автоматизирания процес на изготвяне на изолационната система гарантира както равномерно разпределение на влаганите материали по дължина на секцията, така и равномерен опън, всичко това води до изработка на главна изолация с хомогенно разпределен изолацоинен материал, гарантиращ равноомерно рапределен в  обема градиент на електрическото поле. В зависимост от работното напрежение се изработва короно-защита,  като за целта се подбират проводяща и полупроводяща лента с подходяща V/А характеристика. Изработените и по двете технологии изолационни системи се отличават с ниско ниво на частични разряди и ток на утечка, с висока диелектрична якост, коефициент на запаса ks = 2 ÷ 3, ks =Ubr.v/Utest),(Utest=3.5*Unom). Всичко това взето заедно предопределя експлоатационен ресурс от порядъка на на 20÷30 години. За своя дългогодишен труд и постигнатите резултати и високото качество на изолационните системи ИХБ Електрик АД беше отличен със златен медал и диплом на Пловдивския технически панаир.

 

РОТОР

Роторът в зависимост от мощността на хидрогенератора се изпълнява с роторна звезда, заварена конструкция от валцована конструктивна стомана и роторен венец, набран от сегменти. Полюсите се изработват шихтовани от листова високо-якостна  стомана и се закрепват към венеца. За изработване на сегментите на роторния венец и листата за набиране на полюсите се използва прецизна машина за лазерно рязане, което позволява да се постигне висока точност на изработване на елементите (0.02-0.04мм). Бобините на роторните полюси се изработват от медна шина с чистота 99,99%, изолирана с висококачествени материали с клас на топлоустойчивост F и H на водещи в бранша фирми - производители. Възбудителната намотка е  изработена от медна шина с правоъгълно сечение. Опресована е на 2000 тонна преса, конструктивно е предвидено на издържат на най-тежките аварийнни режими, като пре-обороти и к.с. Демпферната намотка се изработва от мед или месинг.

 

ВЪЗБУДИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Захранването на роторната възбудителна намотка, по заявка на клиента, се изпълнява в два варианта: с контактни пръстени, монтирани на вала, и четки, захранвани от статичен преобразувател и с използване на вграден възбудител с въртящ се изправител. Разработена е широка гама от възбудители с въртящ  се изправител, отличаващи се с висока надежност на експлоатация поради липсата на въртящ се електрически контакт. Като изпълнение са за вграждане в корпуса на генератора и за външно монтиране за вертикален и хоризонтален монтаж.

 

ЛАГЕРИ

Предлаганите на пазара електрически машини са окомплектовани с лагери на реномирани производители, гарантиращи надеждана експлоатация в тежки условия, овладяващи различни радиални и аксиални усилия от хидрогенератори, турбини и др. В зависимиост от конструктивните нужди нашите машини се окомплектоват с търкалящи лагери, плъзгащи лагери с бабитен или тефлонов контактен слой. Лубрикантните системи са изработени така, че да гарантират дълъг експлоатационен ресурс, възможност за лесна подръжка и контрол на състоянието на лагерите и тяхното охлаждане. При генераторите с по-голяма мощност се използват плъзгащи лагери с принудително мазане, а при по-малките мощности лагерите се вграждат в лагерните щитове.

 

ИЗПИТВАНЕ

ИХБ Електрик АД е сертифициран по международните стандарти за управление на качеството и прилага стриктно своята СУК – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. В процеса на производство на хидрогенераторите на всички етапи на изпълнение на отделните компоненти се извършват контролни изпитвания за проверка на качеството. Контролират се геометричните размери на детайлите и възлите на конструкцията, качеството на изпълнение на заваръчните шевове, състоянието на изолацията на елементите и на готовите намотки. Особено внимание се обръща на контрола на изолацията на намотките и извършва 100% контрол на техните елементи на всеки технологичен етап от изработването до монтажа им. Контролът задължително включват изпитване с високо напрежение, в съответствие с обявеното напрежение на намотката и изискванията на стандартите. След завършване на монтажа се снемат характеристиките на хидрогенератора и се проверява съответствието с проектните данни.

Произведените от ИХБ Електрик АД електрически машини отговарят на  IEC 60034-1 (БДС EN 60034-1).