Оборудване за помпени станции

ИХБ Електрик АД предлага на своите клиенти доставка на цялостно електро-механично оборудване за помпени станции, като помпени агрегати, ниско и средно напрежение ел. табла и КРУ, кабелни проводници, водопроводни тръби, кранове и всичко необходимо за редовна експлоатация на база комплексна доставка.