Водноелектрически централи

Богатия опит на ИХБ Електрик АД в сферата на хидроенергетиката допринесе за обособяване на нов продукт -  комплексна доставка за електро-механично оборудване и услуги за водноелектрически централи.

 

  Доставка на оборудване включва:   Основните услуги включват:

  Хидрогенератор

  Турбина

  Запорно съоръжение

  Контролно измервателни прибори и апаратура

  Система за управление и автоматика

  Ел. оборудване ниско напрежение

  Ел. оборудване средно напрежение

  Трансформатор

  Допълнително оборудване

  Разработване на проект на ВЕЦ

  Избор на подходящо оборудване

  Доставка на оборудване на обекта

  Монтаж на оборудването

  Пуск на централата в експлоатация

  Цялостно управление на проекта "до ключ"

  Пълна техническа подкрепа по време на проекта

  Обучение на персонал за работа във ВЕЦ

  Гаранционно и следгаранционно обслужване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В допълнение на базовото оборудване и услуги ИХБ Електрик АД има възможност да предложи всичко необходимо за да задоволи изискванията на клиента и особеностите на всеки проект.

Този продукт включва доставка на оборудване от най-висок клас, отговарящо на всички стандарти за качество, с висока енергийна ефективност и експлоатационна надеждност на централата.

В зависимост от всеки проект предлагаме на клиента правото на избор на всички видове водни турбини от водещи производители, като в допълнение предложението ни е подкрепено от анализ и техническа обосновка. По същия начин предлагаме всички останали елементи на електро-механично оборудване от реномирани доставчици, с доказано качество. 

Следвайки най-добрите практики, крайния вариант за доставка отговаря изцяло на очакванията на клиента, като са отчетени всички особености на проекта, в т.ч. технически и финансови ограничения, особености на работната площадка, местоположение на обекта и други.