Обява за продажба на съвкупност от активи на "ИХБ Електрик" АД

Обява за продажба на съвкупност от активи на "ИХБ Електрик" АД

11 Декември 2017

Обява за продажба на съвкупност от активи на "ИХБ Електрик" АД

Уведомление съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

18 Декември 2015

Уведомление съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Лазерна машина, закупена от ИХБ Електрик, отличена със златен медал на есенния технически панаир

Лазерна машина, закупена от ИХБ Електрик, отличена със златен медал на есенния технически панаир

07 Декември 2015

Лазерна машина с твърдотелен лазерен източник TruLaser 3030 Fiber, закупена от ИХБ Електрик АД, бе отличена със златен медал по време на 71-ото издание на Международния технически панаир в Пловдив.

ИХБ Електрик произведе най-големите български индукционни електродвигатели

ИХБ Електрик произведе най-големите български индукционни електродвигатели

16 Октомври 2015

През 2015 г. ИХБ Електрик АД разработи, произведе и достави на фирми от България и други страни от Балканския полуостров, група от трифазни индукционни (асинхронни) електродвигатели за високо напрежение с накъсосъединени и навити ротори

Уведомление за смяна на Директора за връзки с инвеститорите

Уведомление за смяна на Директора за връзки с инвеститорите

04 Ноември 2014

Уведомление за смяна на Директора за връзки с инвеститорите

Международен технически панаир 2014 в Пловдив

Международен технически панаир 2014 в Пловдив

06 Октомври 2014

В периода от 29.09.2014 до 04.10.2014 г. ИХБ Електрик АД взе участие в Международния технически панаир 2014 в Пловдив, където представи своите продукти, услуги и нововъведения.

HYDRO 2014 в Чернобио, Италия

HYDRO 2014 в Чернобио, Италия

06 Октомври 2014

По традиция ИХБ Електрик АД участва в международното изложение и конференция HYDRO 2014, което се провежда в периода 13-15.10.2014 г. в Чернобио, Италия. Нашият щанд е № 257 в Villa Erba Congress Centre, Чернобио, Италия.

Публични съобщения за ценови предложения в изпълнение на проект

Публични съобщения за ценови предложения в изпълнение на проект

22 Август 2014

Във връзка с изпълнение на ДБФП 2ИПП-02-49/31.08.2012 г. по Проект № BG161PO003-1.1.04-0068 "Внедряване на иновативна изолационна система в производството на високоволтови асихронни електродвигатели и нова серия сихронни хидрогенератори с малка и средна мощност" ИХБ Електрик оповестява две публични съобщения за ценови предложения с предмет: извършване на одит и изготвяне на одиторски доклад по образец и изработка на материали за публичност и визуализация на проекта.

Публична покана за избор на изпълнител по ОП 'Конкурентоспособност"

Публична покана за избор на изпълнител по ОП 'Конкурентоспособност"

05 Август 2014

"ИХБ Електрик" АД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет ' Доставка и пускане в екплоатация на 1 брой уред за измерване на частични разряди, капацитет и tgδ - Вектор 2М по Проект № BG161PO003-1.1.07-0239.

Публична покана за избор на изпълнител по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Публична покана за избор на изпълнител по ОП "Развитие на човешките ресурси"

08 Юли 2014

ИХБ Електрик АД обявява публична покана за избор на изпълнител за извършване на "Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност" по проект № ESF-2303-01-01024.

Публична покана за избор на изпълнител по ОП 'Конкурентоспособност"

Публична покана за избор на изпълнител по ОП 'Конкурентоспособност"

03 Юли 2014

"ИХБ Електрик" АД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет "Закупуване на оборудване и софтуер, необходими за внедряване на иновативни продукти в ИХБ Електрик АД с осем обособени позиции" по Проект № BG161РO003-1.1.07-0239".

Публична покана за избор на изпълнител по ОП 'Развитие на човешките ресурси"

Публична покана за избор на изпълнител по ОП 'Развитие на човешките ресурси"

27 Май 2014

ИХБ Електрик АД обявява публична покана за избор на изпълнител за извършване на "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" по проект № ESF-2303-01-01024.

«123»