Асинхронни хидрогенератори

Асинхронни

Конструиране, производство, доставка, монтаж и поддръжка на асинхронни хидрогенератори

Мощност (kW)50 - 1500
Напрежение (V)380 - 6300
Скорост (min-1)300 - 1500
Честота (Hz)50 - 60
Синхронни хидрогенератори до 100 MVA

Синхронни до 100 MVА

Конструиране, производство, доставка, монтаж и поддръжка на синхронни хидрогенертори до 100 MVA

Приложениеза всички видове водни турбини
Мощност (kVA)100 - 100 000
Напрежение (V)380 - 19 500
Скорост (min-1)75 - 1 500