Някои от реализираните ни проекти

ВЕЦ Ъпър Клоухом

Държава : Канада
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 12 250 kVA
Номинална скорост : 300 rpm
Номинално напрежение : 13,8 kV

 

Top

ВЕЦ Цанков Камък

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 x 50 000 kVA
Номинална скорост : 428,6 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

Top

ВЕЦ Конал

Държава : Индия
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 x 6 111 kVA
Номинална скорост : 600 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Бугойе

Държава : Уганда
Тип : Хоризонтален синхронен
Номинална мощност : 2 x 8 400 kVA
Номинална скорост : 600 rpm
Номинално напрежение : 6,6 kV

 

Top

ВЕЦ Студен кладенец ХГ5

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 23 000 kVA
Номинална скорост : 300 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

Top

ВЕЦ Клемина

Държава : Канада
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 12 295 kVA
Номинална скорост : 720 rpm
Номинално напрежение : 13,8 kV

 

 

 

Top

ВЕЦ Серпентайн

Държава : Канада
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 11 400 kVA
Номинална скорост : 600 rpm
Номинално напрежение : 13,8 kV

 

Top

ВЕЦ Въча

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 x 4 120 kVA
Номинална скорост : 750 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Йегезис

Държава : Армения
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 7 750 kVA
Номинална скорост : 600 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ПАВЕЦ Чаира, ХГ2

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 224 000 kVA
Номинална скорост : 600 rpm
Номинално напрежение : 19 kV

 

Top

ПАВЕЦ Чаира, ХГ1

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 235 000 kVA
Номинална скорост : 600 rpm
Номинално напрежение : 19 kV

 

Top

ВЕЦ Кричим

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 х 48 000 kVA
Номинална скорост : 428,6 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

Top

ВЕЦ Тешел

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 х 35 300 kVA
Номинална скорост : 500 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

Top

ВЕЦ Лиляново

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 х 11 750 kVA
Номинална скорост : 428,6 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

Top

ВЕЦ Сестримо

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 х 145 000 kVA
Номинална скорост : 333,3 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

Top

ВЕЦ Момина клисура 2

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 67 000 kVA
Номинална скорост : 300 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

Top

ВЕЦ Девин

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 х 45 000 kVA
Номинална скорост : 375 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

 

 

Top

ВЕЦ Костомлатки

Държава : Чехия
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 x 1480 kW
Номинална скорост : 75 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Храдищко

Държава : Чехия
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 x 1480 kW
Номинална скорост : 75 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Пирин

Държава : България
Тип : Хоризонтален синхронен
Номинална мощност : 12 500 kVA
Номинална скорост : 500 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

Top

ВЕЦ Попина Лъка

Държава : България
Тип : Хоризонтален синхронен
Номинална мощност : 2 х 12 250 kVA
Номинална скорост : 600 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

Top

ВЕЦ Бориславци

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 10 500 kVA
Номинална скорост : 166,7 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

 

Top

ВЕЦ Яхиново

Държава : България
Тип : Хоризонтален синхронен
Номинална мощност : 7 660 kVA
Номинална скорост : 750 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Ретиже 3

Държава : България
Тип : Хоризонтален синхронен
Номинална мощност : 5 300 kVA
Номинална скорост : 750 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Б. Бистрица 1

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 1 250 kVA
Номинална скорост : 500 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

 

Top

ВЕЦ Студена

Държава : България
Тип : Хоризонтален синхронен
Номинална мощност : 2 x 500 kVA
Номинална скорост : 1000 rpm
Номинално напрежение : 0,4 kV

 

Top

ВЕЦ Влахи

Държава : България
Тип : Хоризонтален  синхронен
Номинална мощност : 1 300 kVA
Номинална скорост : 1000 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Батошево

Държава : България
Тип : Хоризонтален синхронен
Номинална мощност : 3 x 1 000 kVA
Номинална скорост : 750 rpm
Номинално напрежение : 0,6 kV

 

Top

ВЕЦ Пасарел

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 5 000 kVA
Номинална скорост : 750 rpm
Номинално напрежение : 10,5 kV

 

Top

ВЕЦ Ракита

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 x 3 160 kVA
Номинална скорост : 600 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Джерман

Държава : България
Тип : Хоризонтален синхронен
Номинална мощност : 3 300 kVA
Номинална скорост : 600 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Черни Вит

Държава : България
Тип : Хоризонтален синхронен
Номинална мощност : 450 kVA
Номинална скорост : 600 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Тополница

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 3 х 4 000 kVA
Номинална скорост : 500 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Сандански

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 2 х 8 900 kVA
Номинална скорост : 375 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top

ВЕЦ Б. Бистрица 3

Държава : България
Тип : Вертикален синхронен
Номинална мощност : 1 160 kVA
Номинална скорост : 428,6 rpm
Номинално напрежение : 6,3 kV

 

Top