ENREG 2013 в Арад, Румъния

01 Март 2013

В периода 06-08.03.2013 г. в гр. Арад, Румъния ще се проведе изложението ENREG Възобновяема енергия – международно изложение за възобновяеми енергийни източници и енергоразпределение.

Изложението е насочено към инвеститори, местни общности, институции, отговорни за вземане на решения, инженерингови компании, производители на компоненти, ръководители на проекти, проектанти, производители и търговци на енергия, финансови институции.  Ще бъдат представени всички сектори, включително производство на енергия от водни източници.

Елпром ЗЕМ АД ще участва в изложението чрез проект на задграничните италиански търговски камари, по-специално по покана на Италианската търговска камара в България. В дните на организираната мисия ще бъдат проведени редица срещи с представители на различни направления в сектора на ВЕИ, като фокус в представянето на Елпром ЗЕМ АД ще бъде върху производството на енергия от вода.

Ако желаете да получите повече информация за изложението ENREG 2013 или да организирате среща с нас в дните на проявата, моля свържете се с нас.