HYDRO 2014 в Чернобио, Италия

06 Октомври 2014

По традиция ИХБ Електирк АД участва в международното изложение и конференция HYDRO 2014, което се провежда в периода 13-15.10.2014 г. в Чернобио, Италия.

Изложението е тясно насочено към хидроенергетиката и обединява производители на компоненти за водноелектрически централи, инженерингови и консултански компании, потенциални инвеститори и други, свързани с тази област на енергетиката и машиностроенето.

ИХБ Електирк АД, като утвърден производител на хидрогенератори и лидер в региона, е представен със собствен щанд. Посещението на щанда ни дава възможност за дискутиране на настоящи и потенциални проекти, възможности за съвместна работа и предложения за партньорство и сътрудничество. 

Ние сме представени на щанд № 257 в Villa Erba Congress Centre, Чернобио, Италия