Абонаментно сервизно обслужване

Изправността и надеждността на оборудването осигуряват ефективната експлоатация на ВЕЦ. ИХБ Електрик АД предлага на своите клиенти услугата „Мониторинг и абонаментно сервизно обслужване”. Услугата се извършва от специално обучени специалисти, които в зависимост от спецификата на оборудването посещават обекта и извършват преглед и профилактика на хидрогенераторите.

Обема от дейности е разнообразен и варира в зависимост от вида на монтираното оборудване и съоръжения. Най-често услугата включва проверка на съпротивления и напрежения на агрегата, проверка на всички възли, функционални проверки, общ преглед на агрегата.

Услугата осигурява поддържане на досие на агрегата, като при констатиране на отклонения нашите специалисти в кратък срок предоставят предписание за отстраняване на причината и необходимите корективни действия. По този начин се гарантира удължен живот на хидрогенератора, надеждна и ефективна експлоатация на обекта, което е предпоставка за спокойствие и сигурност на нашите клиенти.