Аварийна помощ

Наличните човешки и технологични ресурси, експедитивност и дългогодишен опит са достатъчни доказателства за нашите възможности за реакция в спешни аварийни ситуации. Контактите ни с партньори в широки географски граници предопределят използването на допълнителни ресурси, специално оборудване и екипи при необходимост. 

Независимо дали аварията е поради лоши метеорологични условия, заради повреда в инсталацията и оборудването или друга непланирана авария, ние спешно ще изпратим наш екип на обекта за да окаже необходимата подкрепа и съдействие за възстановителни действия на авариралите хидрогенератори или електродвигатели. 

Нашата аварийна помощ и техническа подкрепа включва диагностика на оборудването на обекта, мерки за отстраняване на аварията, ремонт на статор и ротор, възстановяване на намотки, подмяна на вентилатори и охладители, баланс и центроване. Продължавайки традициите в компанията, ИХБ Електрик АД има за цел да удовлетвори очакванията на клиентите си, като предлага постоянно високо ниво на услугите. В комбинация с конструктивните звена на завода, Вие получавате гарантирана услуга по Ваш избор - консултация, поддръжка, ремонт.

Ако се съмнявате, че Вашия местен сервиз има възможност да се справи с непредвидени ситуации, да планира интервалите за поддръжка и ремонт и да управлява възстановителните операции след авария, тогава може би е време да обсъдите с нашите експерти възможностите за реакция в аварийни ситуации и поддръжка на оборудването.