Монтаж и пуск на електро-механично оборудване

Услугите на обекта на ИХБ Електрик АД включват монтаж и пуск на големи електродвигатели и хидрогенератори. Притежаваме богат опит в управление и изпълнение на инженерингови процеси, по-точно в монтажно-демонтажни операции, които изискват високо квалифицирани специалисти в тази област. Нашите услуги за монтаж и пуск на електро-механично оборудване на обекта включват минимум следното:

- Монтаж и демонтаж на електро-механично оборудване;

- Дефектоскопия на статор и ротор;

- Снемане на данни за моментно състояние и анализ;

- Механична обработка;

- Възстановяване на изолация на намотки;

- Ремонт на хидрогенератори;

- Ремонт на високоволтови електродвигатели;

- Техническа подкрепа в аварийни ситуации;

- Баланс и центровка;

- Монтаж и пуск на хидрогенератори;

- Монтаж и пуск на електродвигатели.

 

За повече информация и детайли относно тази услуга моля свържете се с нас.