Стандартни услуги

Богатото техническо и технологично оборудване на ИХБ Електрик АД предопределят богатия спектър от заводски услуги, които могат да се извършат на територията на предприятието. Възможностите ни предлага, но не се ограничават до:

  • Динамичен баланс на детайли с тегло до 18t, дължина до 5 m и диаметър до 2.5 m;
  • Прецизно лазерно рязане на детайли с размери 1500х3000 mm;
  • Измерване на корпусно-призматични детайли в диаметър до 70 m;
  • Електрически и геометрични замервания;
  • Термовизия;
  • Измерване на вибрации;
  • Измерване на въртящ момент до 10 000 Nm;
  • Металооформящи услуги с преса до 2000 t;
  • 3-осен металорежещ CNC-център за обработване на детайли 1600 х 650 mm;