Комплексни електрически изпитвания

ИХБ Електрик АД предлага на своите клиенти консултиране,  дефектоскопия, контрол и комплексни електрически изпитвания в собствена лаборатория. Основните изпитвания включват:

 

Изпитване под товар
Изпитване на празен товар
Изпитване на накъсо съединен ротор
Термография
Измерване съпротивление на изолация
Определяне на поляризационен индекс
Изпитване на ел. якост на изолация с променливо напрежение до 20 kV
Изпитване на ел. якост на изолация с постоянно напрежение до 100 kV