Ремонт на въртящи се електрически машини

Хидрогенераторите имат важно значение при производството на ел. енергия. Затова производителите на ел. енергия имат нужда от отговорен и надежден партньор по отношение техническата поддръжка. „ИХБ Електрик“ АД предлага уникални услуги, които да спомогнат Вашите генератори да работят безопасно и надеждно. Ремонтът и промяната в конструктивната документация от „ИХБ Електрик“ АД може да увеличи изходната мощност и да подобри ефективността.

Нашите експерти с дълъг опит в ремонт и рехабилитация на хидро генератори, които са готови да предложат най-подходящото решение. Ние имаме възможност да изпълним пренавиване на статор и ротор в нашите цехове. При по-старите машини, ние можем да направим подобрение, използвайки водещи системи за изолация, за да гарантираме гъвкава експлоатация. 
 

Нашите стандартни услуги включват:

·         Оценка състоянието на генератор на обекта
·         Демонтаж-пренавиване-монтаж "до ключ"
·         Почистване с различни технологии, вкл. "сух лед"
·         Рутинна поддръжка и планирани инспекции
·         Аварийни ремонти
·         Ремонт на обекта, вкл. подмяна на статорна намотка
·         Ремонти в завода
 
Предлагаме поддръжка, аварийни услуги и преконструиране на генератор с цел максимизиране производството на ел. енергия или удължаване живота на генераторите.
 
================================================================================
 

„ИХБ Електрик“ АД предлага богат набор от услуги за електродвигатели за ниско и високо напрежение, вкл. пренавиване. Нашето производство на активни части в завода, както и възможностите за тестове и изпитания, гарантират надежден ремонт на Вашите машини.

„ИХБ Електрик“ АД предлага пълен набор от услуги за променливотокови електродвигатели за ниско напрежение, статори и ротори, вкл. ремонт и пренавиване от 220 V до 400 V на 50/60Hz:

·         Пренавиване на статор
·         Пренавиване на ротор
·         Активни части за кафезен ротор
·         Намотки за спирачки
·         Двигатели с променлива скорост
·         Двигатели с навит ротор
 

Ремонт и пренавиване на променливотокови електродвигатели за високо обявено напрежение от 2 kV до 13,8kV на 50/60Hz:

·         Мек и твърд бобинаж за статор
·         Активни части за кафезен ротор
·         Двигатели с навит ротор
 

Ремонт и пренавиване на постояннотокови електродвигатели:

·         Комутатори
·         Активни части за ротор
·         Резервни активни части
·         Компенсиращи намотки