Активни части за въртящи електрически машини

ИХБ Електрик АД предлага двете най-разпространени и използвани системи за изолация.

Системата Global VPI предлага надеждна изолация на електрическите машини с номинално напрежение до 11 kV и гарантиран експлоатационен период. Тази изолационна система се прилага при цялостен ремонт на статорна намотка и изготвяне на нов статорен пакет, като предлага по-високи енергийни показатели и ефективност в сравнение с по-старите изолационни методи.

Защитената с патент система "Хидро-вакуумно опресоване" ИХБ Електрик АД позволява да се положи надеждна изолация за високо напрежение, което в заводските тестове издържа 40 кВ.

Втората изолационна система, която се прилага при частичен ремонт на активни части и при напрежение, по-високо от 11  kV, е системата Resin Rich