Модернизация и рехабилитация на хидрогенератори с повишаване на ефективността

Над 40% от инсталираните генератори в света и Европа са на повече от 35 години. Пазарът на модернизация, рехабилитация и увеличаване на капацитета на инсталирани мощности е концентриран в Европа и региона.

В резултат на постоянни проучвания и разработки и проведените електрически и динамични изпитвания в лабораториите ни и в централата, клиентите ни получават цялостно техническо решение, съобразено с последните тенденции в производството на хидрогенератори. 

ИХБ Електрик АД, благодарение на разработеното собствено „ноу-хау”, защитено с патент №65201-2007, предлага услугата рехабилитация на хидрогенератори с повишаване на енергийните показатели. Този ефект се постига чрез полагане на изолация, която при заводски изпитвания успя да издържи на пробивно напрежение до 40 kV. По технологията от този патент до момента ИХБ Електрик АД е рехабилитирала над 25 хидрогенератора с мощност между между 4,5 MVA и 235 MVA, напрежение между 6,3 kV и 19,5 kV, като енергийната ефективност е увеличена с 14,2%.