Reverse engineering

Използвайки метода на обратен инженеринг ИХБ Електрик АД предоставя услуга за ремонт и рехабилитация на електрически машини, за които техническата документация е частична или напълно отсъства.

Ако имате машина, произведена преди доста време и има нужда от ремонт, инженерите на ИХБ Електрик АД, след разглобяване на машината в завода, ще ремонтират каквото е необходимо, след което има възможност да бъде изготвена техническа документация за ремонтираната машина.

Тази услуга позволява да се възползвате от пълния технически и технологичен арсенал на завода, вкл. изолационните системи Global VPI и Resin Rich, лабораторията за електрически изпитания, богатото производствено оборудване и натрупания дългогодишен опит в сферата на въртящите електрически машини.