Покана за извънредно ОСА

Покана за извънредно ОСА

10 Януари 2018

Съветът на директорите на "ИХБ Електрик" АД , гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 12.02.2018 г. в 14,00 ч. в административната сграда на дружеството, в гр. София, бул. "Рожен" № 41.

Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД

Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД

30 Юни 2017

Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД

Покана за редовно ОСА

Покана за редовно ОСА

26 Май 2017

Съветът на директорите на “ИХБ Електрик” АД, гр. София, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2017 година, от 14.00 ч. в административната сграда на дружеството, в град София, бул. „Рожен” №41, при следния дневен ред.

Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД

Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД

24 Юни 2016

На 21.06.2016 г. в административната сграда на "ИХБ Електрик" АД, намираща се в гр. София , бул. "Рожен" № 41, беше проведено Редовно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД.

Свикване на редовно ОСА

Свикване на редовно ОСА

20 Май 2016

Съветът на директорите на "ИХБ Електрик" АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2016 година , от 14.00 часа в административната сграда на дружеството, в град София, бул. "Рожен" № 41.

Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД

Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД

17 Юни 2015

На 15.06.2015 г. в административната сграда на "ИХБ Електрик" АД, намираща се в гр. София, бул. "Рожен" № 41, беше проведено Редовно общо събрание на акционерите ан "ИХБ Електрик" АД.

Свикване на редовно ОСА

Свикване на редовно ОСА

14 Май 2015

Съветът на Директорите на "ИХБ Електрик" АД, гр. София на основание чл. 223 от Търговския регистър свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.06.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на Дружеството в гр. София, бул. "Рожен" № 41.

Протокол от проведено Редовно ОСА на ИХБ Електрик АД

Протокол от проведено Редовно ОСА на ИХБ Електрик АД

02 Юли 2014

На 30.06.2014 г. в административната сграда на ИХБ Електрик АД, намираща се на бул. "Рожен" № 41, беше проведено Редовно общо събрание на акционеритена ИХБ Електрик АД.

Свикване на редовно ОСА

Свикване на редовно ОСА

30 Май 2014

Съветът на Директорите на "ИХБ Електрик" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2014 г. от 11 часа.

Протокол от проведено Извънредно ОСА на ИХБ Електрик АД

Протокол от проведено Извънредно ОСА на ИХБ Електрик АД

10 Октомври 2013

На 07 октомври 2013 г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ИХБ Електрик АД.

Свикване на извънредно ОСА на ИХБ Електрик АД

Свикване на извънредно ОСА на ИХБ Електрик АД

05 Септември 2013

Съветът на директорите на ИХБ Електрик АД свиква извънредно Общо събрание нa акционерите на 07.10.2013г. от 14:00 часа.

Протокол от проведено Редовно ОСА на Елпром ЗЕМ АД

Протокол от проведено Редовно ОСА на Елпром ЗЕМ АД

28 Юни 2013

На 26.06.2013 година в административната сграда на Елпром ЗЕМ АД, намираща се на бул. Рожен № 41, беше проведено Редовно Общо събрание на акционерите на Елпром ЗЕМ АД.

Свикване на Редовно ОСА

Свикване на Редовно ОСА

06 Юни 2013

Актуализирани материали за ОСА

Свикване на Редовно ОСА

Свикване на Редовно ОСА

31 Май 2013

Съветът на директорите на Елпром ЗЕМ АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2013 г. в 14,00 ч.

Свикване на Редовно ОСА

Свикване на Редовно ОСА

23 Май 2013

Съветът на директорите на Елпром ЗЕМ АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2013 г. в 14,00 ч.

«12»