Резултати от Търгово предложение

Резултати от Търгово предложение

08 Февруари 2018

Уведомление за приключила на 07 февруари 2018 г. процедура по чл. 157 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с Търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери в "ИХБ Електрик" АД, отправено от "ЗММ-България Холдинг" АД.

Решение за отписване

Решение за отписване

27 Ноември 2017

Получено решение от Комисията за финансов надзор за отписване на „ИХБ Електрик” АД от регистъра на публичните дружества.

Резултати от Търгово предложение

Резултати от Търгово предложение

08 Ноември 2017

Резултати от Търгово предложение

Търгово предложение

Търгово предложение

06 Октомври 2017

Търгово предложение

Уведомление във връзка с одобрено Търгово предложение

Уведомление във връзка с одобрено Търгово предложение

06 Октомври 2017

Уведомление във връзка с одобрено Търгово предложение

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

07 Август 2017

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

30 Юни 2017

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Получено уведомление от ЗММ България Холдинг АД

Получено уведомление от ЗММ България Холдинг АД

23 Май 2017

Получено уведомление от ЗММ България Холдинг АД

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

12 Май 2017

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

05 Май 2017

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Уведомление за дейността на "ИХБ Електрик" АД

Уведомление за дейността на "ИХБ Електрик" АД

20 Януари 2017

Уведомление за дейността на "ИХБ Електрик" АД

Обратно изкупуване на акции на "ИХБ Електрик" АД

Обратно изкупуване на акции на "ИХБ Електрик" АД

03 Януари 2017

Обратно изкупуване на акции на "ИХБ Електрик" АД

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

29 Декември 2016

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

19 Декември 2016

Постъпило уведомление по чл.19, пар.1 От Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

«123»