Галерия321

Мисия и история

ИХБ Електрик АД (наследник на СТЗ ”Васил Коларов”, основан през 1948 г. и Елпром ЗЕМ АД) е един от основоположниците на електромашиностроителната индустрия в България и най-големия производител на въртящи се електрически машини в региона.

Добави описание

Добави описание

Добави описание

Васил Коларов (1950 г.)Елпром ЗЕМ (1991 г.)ИХБ Електрик  (2013 г.)

В резултат на промените в България и нейната ориентация към пазарна икономика от 1997 г. ИХБ Електрик АД е акционерно дружество в групата на Индустриален холдинг България. Собственик на контролния пакет акции е ЗММ България холдинг.

ИХБ Електрик АД се е наложил на българския и чуждестранен пазари с високото качество на продуктите и услугите. Специалистите от фирмата обръщат специално внимание на всеки клиент с цел удовлетворяване на всичките им специфични изисквания.

Цели на ИХБ Електрик АД

 • Иновационно развитие на ИХБ Електрик АД - насочено към съвременни технологи и техника, гарантиращи производството на въртящи се електрически машини с повишена енергийна ефективност.
 • Интензификация и оптимизация на производствено-технологичните процеси.
 • Непрекъснат стремеж за коректна, лоялна, отговорна и гъвкава работа с всички наши бизнес партньори.
 • Гарантиране сигурността и спокойствието на нашите партньори и клиенти чрез:
  • коректна методическа помощ от квалифицирани специалисти при необходимост;
  • пълна прозрачност и диалог с клиентите през целия производствен процес;
  • коректен операционен и краен контрол;
  • стриктен монтаж и гаранционен сервиз;
  • гарантиран следгаранционен сервиз и логистична помощ.

Постоянни инвестиции на ИХБ Електрик АД

В плана за развитие на ИХБ Електрик АД са заложени инвестиции в няколко направления  с цел подобряване качеството на продуктите и услугите.

Човешки ресурси

ИХБ Електрик АД цени своите служители. Всяка година се инвестира в различни квалификационни курсове, семинари, професионални специализации, в резултат на което се осигурява непрекъснато повишаване на квалификацията на работещите в завода и тяхното продължаващо обучение. За повече информация, моля посетете секция Човешки ресурси.

Производствени технологии

Използваните в ИХБ Електрик АД производствени технологии, в това число и някои уникални, са собствени разработки или познати чужди такива. Те непрекъснато се модифицират и подобряват с цел подобряване качеството на продуктите и услугите. За повече информация, моля посетете секция Технологии и сертификати.

Производствена техника

ИХБ Електрик АД разполага с уникални машини, апарати и съоръжения. Те осигуряват производството на  нисковолтови и високомощни високоволтови въртящи се електрически машини с високо качество. За повече информация, моля посетете секция Техника.

Контролни технологии и техника

ИХБ Електрик АД използва за контрол на технологичните процеси, както и на детайлите, възлите и крайните продукти, висококачествени контролни апарати и системи. Контролът е еднакъв както при производството на нови детайли, възли и продукти, така и при рехабилитирането на амортизирани такава. За повече информация, моля посетете секция Техника.

Партньорство

Като пазарно ориентирана компания ИХБ Електрик АД приветства всяка възможност за съвместна работа и сътрудничество. Независимо дали сте доставчик на материал или услуга, или търсите такива, заповадайте при нас с Вашето предложение. Нашите специалисти ще Ви изслушат, след което ще се постараем да Ви направим най-добрата оферта според възможностите ни.

В началото на съществуването си нашата дейност бе предимно ориентирана към вътрешния пазар. В последните няколко години ИХБ Електрик АД разширява обхвата си извън пределите на България. Работим на партньорски начала с много международни компании, като в историята ни са няколко крупни хидроенергийни проекта. В бъдеще ще продължаваме да търсим партньори във всяка сфера, свързана с предмета ни на дейност. С гордост можем да заявим, че в лицето на ИХБ Електрик АД ще намерите своя лоялен и професионален партньор.