Политика по здраве и безопасност при работа и околна среда

01 Ноември 2010

ИХБ Електрик АД представя своята Политика по здраве и безопасност при работа и околна среда, която отговаря на високите изисквания по отношение на здравето и безопасността на работа на своите служители, както и на опазване на околната среда, в съответствие с BS OHSAS 18001 и Международния стандарт ISO 14001.